SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ersmarks IK
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan godkänd av årsmötet 2020-03-29
Verksamhetsplan 2020

Coronautbrottet under våren-20 innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk idrott har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. Till vår hjälp tar RF, SDF och DF fram riktlinjer och rekommendationer löpande, baserat på Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som stöd för föreningar och andra berörda parter. Det förhållningssätt som råder är att anpassa verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. Beslut som vi fattar för Ersmarks IK baseras på den information som finns tillgänglig. Samtidigt är medvetenheten stor om att situationen förändras hela tiden och att nuvarande ställningstaganden kan behöva omprövas med kort varsel. Ersmarks IK:s ställningstaganden baseras på Svenska fotbollsförbundets råd vars uppmaning just nu är att vi som är svensk fotboll har också ett ansvar att upprätthålla och fortsätta att driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. Klart är dock att det kommer att påverka vår verksamhet på ett eller annat sätt. I skrivande stund vet vi att flera serier kommer att förskjutas i tid och kan komma att förkortas. Att verksamheten kommer att påverkas och minska är något som vi räknar med, sedan i vilken omfattning är svårt att sia om. 

 

ORGANISATION

Vi vill fortsätta utveckla organisationen och skapa mer tid till att utveckla vår kärnverksamhet för boende i Ersmark med omnejd och framförallt för barn och unga. Dialogen med skola och andra berörda fortsätter för att möta gemensamma behov och utmaningar.

Ett orosmoln är att föreningens organisation inte går i takt med utvecklingen av den växande verksamheten. Vi har stora hål att fylla i den övergripande organisationen gällande styrelsearbete och andra ansvarsområden såsom utbildning, domare, verksamhet, materiel mm. En stark, välfungerande organisation är en förutsättning för att föreningen ska fortsätta utvecklas. Engagemanget inom svensk idrott är starkt men förändras. Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär. Genom att erbjuda fler former av avgränsade ideella insatser kan vi få fler engagerade personer som bidrar till föreningens utveckling.

Vi skulle också vilja har stöd med att se över vår verksamhet som vi är så stolta över för att säkerställa att vi arbetar för och lever upp till värdegrund och beslutade principer.

Vi behöver hjälpas åt för att skapa långsiktigt hållbara strukturer. Kontakta gärna oss och diskutera utvecklingen, det finns saker som just du kan hjälpa till med, behovet är stort och akut.

kansliet@eik.se


ERSMARKSGÅRDEN

Ersmarksgården har behov av renovering. Arrendeavtalen är ett fortsatt problem då gårdens placering och fortsatta existens är oviss. Fortsatt dialog med Umeå kommun är avgörande. Vi skulle initialt vilja måla om huset och byta dörrar och låssystem om ekonomin tillåter. Andra investeringar som det finns behov av är värme och ventilationssystem, kök och våtutrymmen.

husfogde@eik.se


 

ANLÄGGNINGAR

Under vår och sommar vill vi slutföra det arbete som påbörjades föregående år med att förbättra gräsytor och sidoytor med bevattningssystem och avgränsningar i form av bollnät och uppställningsplatser för målburar för att skapa förutsättningar för våra robotgräsklippare att utföra sitt arbete på bästa sätt. Som stöd till detta har vi beviljats bidrag från länsstyrelsen.

Arbetet och dialogen med Umeå kommun kring våra ambitioner för investeringar för ökad aktivitet och rörelserikedom för våra medlemmar och boende i närområdet fortsätter men går trögt beroende på det osäkra läget gällande skolans utveckling. Vi önskar ett fortsatt samarbete med skola, medlemmar och boende för att hitta gemensamma lösningar för välfungerande aktivitetsytor och kunna bidra till en aktiv fritid.

Vi ser möjlig utveckling av andra verksamheter på vår anläggning. T.ex. cykelcross, utegym, paddeltennis, skidspår, boule, beachvolley, hinderbanor, skatebordramp och andra saker som diskuterats och möjliggör rörelseglädje för barn, ungdomar och vuxna. Möjligheterna är många men behovet att stöd är stort, vi behöver hjälp, tillsammans är det möjligt.

Långsiktigt arbetar vi för en fullstor konstgräsplan och en aktivitetshall för inomhusverksamhet.

Frågor, synpunkter och anmälan om intresse att vara med framförs till: kansliet@eik.se

 

VERKSAMHET

Målsättningen för 2020 är att fortsätta implementeringen av Svenska fotbollförbundets Spelarutbildningsplan, samt nya spelformer. Vi vill säkerställa kontinuitet samt en fortsatt utbildning av våra ledare i föreningen och skapa trygga miljöer för att få så många ungdomar som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt.

Arbetet med implementering av samverkan mellan grupper fortsätter. Målsättningen är att upprätthålla en god dialog och förståelse för ”Ersmarksmodellen” som ombesörjer varje lags gruppidentitet och suveränitet där ambitionen är att skapa förutsättning för samverkan över åldrar.

Ambitionen är att vi vill ha ett gemensamt tänk gällande seriespel och viss del av träningstid och den gemensamma träningsytan för att ge trygga förutsättningar för olika typer av tränings- och matchmiljöer i takt med stigande ålder, alltid med barnets perspektiv i centrum. Genom att tillmötesgå barn och ungdomars olika intresse och preferenser kan vi vara en förening som behåller våra medlemmar längre upp i åldrarna.

Vi fortsätter med att från föreningen fördela träningstider för att skapa förutsättningar att träna i anslutning till varandra, dela träningsyta samt underlätta samverkan som tränarna styr i samförstånd.

Ersmarks IK har även etablerat samverkan mellan föreningar främst Flurkmarks IK och Täfteå IK. Detta är ett led i att skapa förutsättningar för långvarigt idrottande både på bredd och elitnivå. För Damer i form av vårt egna lag i SM F17 serien och vidare till Ersmarks div 3 men även möjlighet till spel i Flurkmarks div 2. För säsongen 2020 blir träningsgruppen för seniorer div 2 och 3 helt integrerad. På killsidan finns ett liknande upplägg där P17 ingår i kombinationslaget som vi har tillsammans med Täfteå i herrar div. 4. Det är under 2020 en gemensam träningsgrupp med möjlighet till spel i både P17 div 1 norra och herrar div. 4 men även möjligt för de med sådan ambition att delta i herrar div. 2. Under året kommer div. 4 herrlaget också att spela matcher på Ersmarks IP.

Vi kommer under året att ha tre lag i spel i dam- och herrjuniorserier vilket kräver en god dialog mellan lagen för att få till förutsättningarna för träning och matchspel.

Föreningens huvudinriktning fortsätter vara att skapa goda miljöer för barn- och ungdomsidrott och lägger stort fokus på att utveckla vår fina ungdomsverksamhet för både killar och tjejer ytterligare.

Vi hoppas att verksamheten kan fortsätta blomstra under året trots många frågetecken som härrör till den osäkra utvecklingen av smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Det är en av flera anledningar till att vi räknar med att verksamheten för 2020 kommer att minska jämfört med tidigare år.

Vi har förhoppningar om att till hösten 2020 kunna ha fler lag och aktiva igång med vinteraktiviteter inomhus i Ersmarks regi.

Frågor och synpunkter går bra att ställa till:

verksamhetsansvarig@eik.se


KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Webbsidan eik.se är navet i föreningens kommunikationsverksamhet. Här finns nyheter, kalendarium, styrdokument, mm. Ambition finns att förtydliga innehållet på webbsidan. Vi ser stora möjligheter att utveckla kommunikationen på olika plattformar. Ledare uppmanas att dela information om verksamheten och inte bara i första hand resultat och segrar utan även annat som händer i lagen både i lagunika kanaler samt dela till ansvariga för föreningens gemensamma kanaler. Ledare uppmanas även att nyttja Min fotboll för att rapportera från matcher.

Finns det frågor och intresse kring detta kan du kontakta:

kansliet@eik.se

 

ENSTAKA ARRANGEMANG

Övriga medlemsaktiviteter som planeras för 2020 är Landslagets fotbollsskola samt Ersmarksdagen. Möjligheterna till egna initiativ från medlemmarna är stora. Vi har länge pratat om att under sommartid kunna erbjuda en ungdomscup för de allra minsta med spel 3-3 och 5-5 på vår fina anläggning. Finns det engagemang finns det möjligheter.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig.

kansliet@eik.se

 


EKONOMI

Pga smittspridningen av Coronaviruset är ovissheten stor för utvecklingen av verksamheten och därmed även ekonomin. Det omfattande budgetarbetet som är gjort kan av den anledningen också vara svår att följa under verksamhetsåret.

Vi fortsätter arbetet med att säkerställa en god ekonomi som ger oss utrymme för framtida investeringar. Därför har vi bl.a. för andra gången initierat föreningsgemensam försäljning i form av Restaurangchansen.

Under året kommer vi att arbeta med det ekonomiska årshjulet och utveckla rutiner tillsammans med Idrottsservice AB som anlitats för att underlätta kassörens roll och bistå med diverse tjänster såsom löpande bokföring, upprättande av inkomstdeklaration, förenklat årsbokslut, beredning av löner, bokföringsunderlag, viss fakturering mm.

För att möta systemet för administration kommer inte föräldrar automatiskt bli medlemmar i föreningen såsom tidigare år i form av familjemedlemskap. Därför infördes redan förra året ett billigare stödmedlemskap som riktar sig till alla ledare och föräldrar som vi hoppas registrerar sig via hemsidan och blir medlemmar i Ersmarks IK. Det är en information som vi inte nått ut med på ett tillfredsställande sätt. Vi hoppas med gemensamma ansträngningar kunna sprida detta och därmed öka antalet medlemmar.

Frågor och synpunkter kan framföras till:

ekonomi@eik.se

 

 

Tillsammans är vi Ersmarks IK – Tillsammans gör vi det möjligt 

Ersmark i mars 2020 


 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se