SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ersmarks IK

Verksamhetsplan 2024

Fyll i verksamhetsplanen för 2024 senast den 15e februari genom denna länk Formulär Verksamhetsplan

 

Tack för att ni underlättar vårt arbete/

Styrelsen EIK

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan godkänd av årsmötet 2021-03-28

Verksamhetsplan 2021

Coronautbrottet under 2020 innebar stora påfrestningar på vårt samhälle och vår förenings samlade verksamhet. Inför 2021 ser vi fortsatt behov av att anpassa verksamheten och vidta de åtgärder som situationen kräver. Vi räknar med att verksamheten kommer att påverkas och minska även under kommande år, i vilken omfattning är det dock svårt att sia om. 

 
ORGANISATION

Ett fortsatt stort orosmoln är att föreningens organisation inte går i takt med utvecklingen av verksamheten. Vi har stora hål att fylla i den övergripande organisationen gällande styrelsearbetet och stöd i valberedning för att skapa en långsiktighet för föreningens överlevnad. Vi är föreningen tillsammans, det finns ingen annan som gör det för oss. Utan styrelsens funktioner har vi heller ingen förening. Vi behöver hjälpas åt, behovet är stort och akut.

Vi har ansvarsområden som har behov av att täckas såsom verksamhetsansvarig/sportchef, ansvar för utbildning, domare, materielansvar, administratör för bokning och bidragssystem mm.

Ett sätt att skapa förutsättningar skulle kunna vara att anställa en ansvarig person, idrottskonsulent som kunde stödja i många funktioner men det är ett enormt stort steg att ta för en liten förening som dessutom just nu brottas med ekonomiska utmaningar till följd av pandemin.

En stark, välfungerande organisation är en förutsättning för att föreningen ska fortsätta utvecklas. Engagemanget inom svensk idrott är starkt men förändras. Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär. Genom att erbjuda fler former av avgränsade ideella insatser kan vi få fler engagerade personer som bidrar till föreningens utveckling.

kansliet@eik.se

 
EKONOMI

Pga smittspridningen av Coronaviruset är ovissheten stor för utvecklingen av verksamheten och därmed även ekonomin. Det omfattande budgetarbetet som är gjort kan av den anledningen också vara svår att följa under verksamhetsåret.

Vi fortsätter arbetet med att säkerställa en god ekonomi som ger oss utrymme för framtida investeringar. Därför har vi bl.a. för andra gången initierat föreningsgemensam försäljning i form av Restaurangchansen och bingolotter under ”uppesittarkvällen”.

Under året kommer vi fortsätta arbetet med det ekonomiska årshjulet och utveckla rutiner tillsammans med Idrottsservice AB som anlitats för att underlätta kassörens roll och bistå med diverse tjänster såsom löpande bokföring, upprättande av inkomstdeklaration, förenklat årsbokslut, beredning av löner, bokföringsunderlag, viss fakturering mm.

För att möta systemet för administration kommer inte föräldrar automatiskt bli medlemmar i föreningen såsom tidigare år i form av familjemedlemskap. Det är något som bör utredas kommande år. Under tiden använder vi sedan tidigare ett billigare alternativ som stödmedlem som riktar sig till alla ledare och föräldrar inom Ersmarks IK. Det är ett medlemskap som vi behöver nå ut med och därmed öka antalet medlemmar.

Frågor och synpunkter kan framföras till:

ekonomi@eik.se

 
VERKSAMHET

Målsättningen för 2021 är att fortsätta implementeringen av Svenska fotbollförbundets Spelarutbildningsplan, samt nya spelformer. Vi vill säkerställa kontinuitet samt en fortsatt utbildning av våra ledare i föreningen och skapa trygga miljöer för att få så många ungdomar som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt.

Arbetet med implementering av samverkan mellan grupper fortsätter. Målsättningen är att upprätthålla en god dialog och förståelse för ”Ersmarksmodellen” som ombesörjer varje lags gruppidentitet och suveränitet där ambitionen är att skapa förutsättning för samverkan över åldrar. Vi vill fortsätta samverka inom föreningen i seriespel, träningstid och den gemensamma träningsytan för att ge trygga förutsättningar för olika typer av tränings- och matchmiljöer i takt med stigande ålder, alltid med barnets perspektiv i centrum. Genom att tillmötesgå barn och ungdomars olika intresse och preferenser kan vi vara en förening som behåller våra medlemmar längre upp i åldrarna.

Styrelsen har utifrån tidigare års dialog med ledarna, föreningens syfte och Ersmarksmodellen som grund arbetat fram fem övergripande mål med koppling till svensk idrotts utvecklingsarbete ”Strategi 2025”. Målen är inte ännu kommunicerade med våra medlemmar, aktiva och ledare. Vi upplever att vi kommit en bra bit på väg gällande flera av målen nedan men behöver arbeta vidare med fortsatt ständig dialog med ledare, aktiva och vårdnadshavare. https://www.eik.se/sida/?ID=160737

Se även nästa sida

Vi vill från Ersmarks IK fortsätta vår samverkan mellan föreningar främst Flurkmarks IK och Täfteå IK för att skapa förutsättningar för långvarigt idrottande både på bredd och elitnivå. 

Vi kommer under året att ha fyra lag i spel i dam- och herrjuniorserier samt F17 och P16 vilket kräver en god dialog mellan lagen för att få till förutsättningarna för träning och matchspel.

Föreningens huvudinriktning fortsätter vara att skapa goda miljöer för barn- och ungdomsidrott och lägger stort fokus på att utveckla vår fina ungdomsverksamhet för både killar och tjejer ytterligare.

Trots många frågetecken gällande den osäkra utvecklingen av smittspridningen av Covid-19 hoppas vi kunna dra igång verksamhet i full blom och återuppta den fina utveckling som vi sett under flera års tid.

Frågor och synpunkter går bra att ställa till:

verksamhetsansvarig@eik.se

 

Mål för verksamheten ”Strategi 2025” för Ersmarks IK

En inkluderande syn på träning och tävling

 • Ersmarks IK är ett alternativ för aktiva med olika ambitioner, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. 
 • Träning och tävling i Ersmarks IK erbjuder en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning i rörelserika miljöer.
 • Inom Ersmarks IK arbetar vi med ledordet BROAR – Bollkontaktsgrad, Rörelse- och Aktivitetsgrad, Rolighetsgrad, i centrum för våra aktiviteter

Ersmarks IK en modern förening som engagerar

 • Vi tar vara på människors engagemang vilket gör det enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • I Ersmarks IK samarbetar vi mellan åldersgrupper och idrotter inom föreningen och utanför föreningen. 
 • Vi känner förståelse för "Tillsammans är vi Ersmarks IK - Tillsammans gör vi det möjligt" och är stolta över att vara en del av vår förenings gemenskap.

Inkluderande och trygg idrott för alla

 • I Ersmarks IK känner sig alla välkomna. 
 • Tränings- och tävlingsverksamhet anpassas efter individens möjlighet att delta.
 • Vi arbetar med trygg idrott fri från mobbing och trakasserier och våra ledare lämnar begränsade registerutdrag ur belastningsregistret.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

 • Ersmarks IK ser jämställd idrott som förutsättning för, och tecken på, en framgångsrik förening. 
 • Pojkar och flickor ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer. 
 • Det finns lika möjligheter för alla att delta och påverka där inflytande ökar i takt med stigande ålder. 

Ett gott ledarskap

 • Tränare, ledare och förtroendevalda samverkar och känner till och leder vår förening efter vår och svensk idrotts värdegrund
 • Ersmarks IK erbjuder möjlighet till ledarutbildningar med god kvalitet.
 • Som ledare i Ersmarks IK samtalar vi om utveckling, normer och värderingar.

 

ERSMARKSGÅRDEN

Det planeras för nödvändig ommålning av Ersmarksgården under 2021. Det finns fortsatta behov av renovering av kök och våtutrymmen. Låssystem och dörrbyte har länge varit föremål för byte. Andra investeringar som det finns behov av är värme och ventilationssystem om ekonomin tillåter. Arrendeavtalen är ett fortsatt problem då gårdens placering och fortsatta existens är oviss. Fortsatt dialog med Umeå kommun är avgörande.

husfogde@eik.se

 
ANLÄGGNINGAR

Under vår och sommar vill vi slutföra påbörjade arbeten med att förbättra gräsytor och sidoytor med bevattningssystem, nya avgränsningar i form av bollnät och uppställningsplatser för målburar. Som stöd till detta har vi medel kvar av tidigare beviljade bidrag från länsstyrelsen.

Vi ser möjlig utveckling av andra verksamheter på vår anläggning på lång sikt när skolans utvecklingsplan tydliggörs och där vi som förening bör vara med i det gemensamma arbetet för att möjliggöra rörelserika miljöer för barn, ungdomar och vuxna. Möjligheterna är många men behovet av stöd är stort, vi behöver hjälp, tillsammans är det möjligt.

Långsiktigt arbetar vi för en fullstor konstgräsplan och en aktivitetshall för inomhusverksamhet.

Frågor, synpunkter och anmälan om intresse att vara med framförs till: kansliet@eik.se

 
KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Webbsidan eik.se fortsätter vara navet i föreningens kommunikation. Här finns nyheter, kalendarium, styrdokument, mm. Ambition finns att förtydliga innehållet på webbsidan. Vi ser stora möjligheter att utveckla kommunikationen på olika plattformar. Ledare uppmanas att dela information om den egna verksamheten både i lagunika kanaler samt dela till ansvariga för föreningens gemensamma kanaler. Ledare uppmanas även att nyttja Min fotboll för att rapportera från matcher. Styrelsen använder fortsatt Dropbox som verktyg för det gemensamma arbetet.

Finns det frågor och intresse kring detta kan du kontakta: kansliet@eik.se

 
ENSTAKA ARRANGEMANG

Övriga medlemsaktiviteter som planeras för 2021 är Landslagets fotbollsskola samt Ersmarksdagen. Möjligheterna till egna initiativ från medlemmarna är stora. Vi har länge pratat om att under sommartid arrangera en ungdomscup för de allra minsta med spel 3-3 och 5-5 på vår fina anläggning. Finns det engagemang finns det möjligheter.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig. kansliet@eik.se

 
UTBILDNING

Kommande år har vi planerat att genomföra fotbollsskola samt är anmälda för ledarutbildning med stöd av lokal fotbollsutvecklare via Västerbottens fotbollsförbund.

Med ökade möjligheter att träffas tillsammans i ledargruppen vill vi fortsätta implementera och förankra framtagna mål för verksamheten utifrån strategiarbetet som genomförts från styrelsen under detta år. 

 

 

Tillsammans är vi Ersmarks IK – Tillsammans gör vi det möjligt 

Ersmark i mars 2021 

 

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se