Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Organisation med tydliga roller och ansvar
Ansvarig: Ordförande

SYFTE

  • Styrelsen ska bli mer effektiv i sitt arbete och mer tillgänglig
  • Alla som hjälper till med klubbens verksamhet i någon mån betraktas och känner sig som ledare
  • Medlemmarna i klubben vet hur de kan påverka
  • Klubben ska verka för ett gott samarbete med skola och närliggande föreningar
  • Skall verka för att alla som berörs av verksamheten skall känna till klubbens värdegrund

MÅL

  • Upprätta en årskalender för vad som händer inom klubben
  • Skapa en tydlig fördelning av roller och dess ansvarsområden
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se