Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Verksamhet av hög kvalitet
Ansvarig: Verksamhetsansvarig

SYFTE

 • Vi vill bedriva idrott i Ersmarks IK för att ge aktiva möjlighet att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet.
 • Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna först och främst boende i Ersmark en idrottslig och social fostran i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, Idrotten Vill.
 • Vi vill behålla våra barn och ungdomar, aktiva inom idrotten, in i vuxen ålder. "Så många som möjligt – så länge som möjligt”
 • Vi vill skapa en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrott eller livet i övrigt.
 • Vi vill erbjuda en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning. 

MÅL 

En inkluderande syn på träning och tävling
 • Ersmarks IK är ett alternativ för aktiva med olika ambitioner, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. 
 • Träning och tävling i Ersmarks IK erbjuder en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning i rörelserika miljöer.
 • Inom Ersmarks IK arbetar vi med ledordet BROAR – Bollkontaktsgrad, Rörelse- Och Aktivitetsgrad, Rolighetsgrad, i centrum för våra aktiviteter
Ersmarks IK en modern förening som engagerar
 • Vi tar vara på människors engagemang vilket gör det enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • I Ersmarks IK samarbetar vi mellan åldersgrupper och idrotter inom föreningen och utanför föreningen. 
 • Vi känner förståelse för "Tillsammans är vi Ersmarks IK - Tillsammans gör vi det möjligt" och är stolta över att vara en del av vår förenings gemenskap.
Inkluderande och trygg idrott för alla
 • I Ersmarks IK känner sig alla välkomna. 
 • Tränings- och tävlingsverksamhet anpassas efter individens möjlighet att delta.
 • Vi arbetar med trygg idrott fri från mobbing och trakasserier och våra ledare lämnar begränsade registerutdrag ur belastningsregistret.
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ersmarks IK ser jämställd idrott som förutsättning för, och tecken på, en framgångsrik förening. 
 • Pojkar och flickor ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer. 
 • Det finns lika möjligheter för alla att delta och påverka där inflytande ökar i takt med stigande ålder. 
Ett gott ledarskap
 • Tränare, ledare och förtroendevalda samverkar och känner till och leder vår förening efter vår och svensk idrotts värdegrund
 • Ersmarks IK erbjuder möjlighet till ledarutbildningar med god kvalitet.
 • Som ledare i Ersmarks IK samtalar vi om utveckling, normer och värderingar.

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se