Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Ersmarksdagen 2020 inställd
Ersmarksdagen 2020 inställd

Då vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19 har styrelsen i Ersmarks IK beslutat att ställa in  Ersmarksdagen i år. 

2020-08-28 19:53
Inomhustider 20/21
Tiderna för inomhussäsongen 20/21
Om ni inte ska använda tilldelade tider - avboka detta hos Umeå fritid.
Nyckeltagg för inpassage löser ni med Umeå fritid.

Premiär Dam Div 3 Ersmark i kväll 19:00
2020-06-16 09:08
Äntligen premiär för senior Dam div 3

Ersmark möter Guif 19:00 på vår hemmaarena.

Välkommna

Kaffe o bulle finns samt kanonväder :) 
Inställt extra årsmöte
2020-05-25 10:00
Vid ordinarie årsmöte 29/3 2020 aviserades att det skulle genomföras ett extra årsmöte den 7/6 för att genomföra val av ledamöter till styrelsen.
Eftersom styrelse och valberedning inte lyckats få fram namn till vakanta poster har styrelsen beslutat 19/5 att ställa in det planerade extra årsmötet och istället arbeta för en långsiktigt hållbar lösning inför hösten. Nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete utifrån tidigare konstituering med nya styrelseledamöter som adjungerande till vidare.
Medlemmarna uppmanas att aktivt diskutera och påtala behovet av ledamöter till styrelse och valberedning i sina ledar- och föräldragrupper.
/Styrelsen
Senaste nytt gällande träningsmatcher 2020-04-03
2020-04-03 18:48

Ersmarks IK följer de rekommendationer Svenska fotbollförbundet tar fram utifrån svenska myndigheters beslut och anvisningar och och agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor varpå råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi uppmanar alla medlemmar att hela tiden hålla sig uppdaterad om idrottsrörelsens råd, myndighetsbeslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras. 

 

SvFF:s senaste rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras enligt vad Folkhälsomyndigheten uttalat.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/

SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara.

Ersmarks IK följer VFF och SvFFs riktlinjer om att man kan ha träningsmatcher under förutsättning att vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
  • Hålla idrottsaktiviteter utomhus
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter träning och match.
  • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvika närkontakt, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Seriestarter till följd av Coronautbrottet
2020-03-30 23:02

Västerbottens fotbollsförbund har den 3 april meddelat att start av seriespel är uppskjutet.  

Pga den rådande situationen kan information, råd och riktlinjer ändras med kort framförhållning. Därför uppmanas alla medlemmar att hela tiden hålla sig uppdaterad om idrottsrörelsens råd, myndighetsbeslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Info från VFF

Distriktets samtliga DM-tävlingar pausas och mer information om dessa kommer i samband med att VFF meddelar ut hur distriktets seriespel fortlöper, se nedan.

Seriernas startdatum kommer att beslutas efter diskussion med SvFF, Landsdelarna samt Fotbollskommittén. Meddelande om detta kommer att delges föreningarna så fort beslut är taget

 https://vasterbotten.svenskfotboll.se/

Nyheter från vår verksamhet
Futsal F09/F10, 13/10 21:39 
F06 , 05/10 11:15 
P12, 07/09 14:39 
F17, 28/06 08:53 
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se