Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Verksamhetsplan 2017
Denna verksamhetsplan godkändes av årsmötet 20170328.
Styrelsen ska under kommande verksamhetsår fokusera på att vidmakthålla ordning och reda inom klubben. Av de strategier som tidigare tagits fram kommer fokus under året att vara på Organisation, Verksamhet och Ekonomi.


ORGANISATION - med tydliga roller och ansvar
Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla klubbens mål, riktlinjer policy material och styrdokument. Tydliggöra roller och tillhörande arbetsbeskrivningar samt starta upp ”arbetsgrupper/utskott” för att på ett bättre sätt hantera föreningsgemensamma arbetsuppgifter kommer att vara huvudfokus under året. En representant från styrelsen kommer att vara huvudansvarig för följande grupper:
  • Verksamhet
  • Ekonomi
  • Ersmarksgården
  • Anläggningar
  • Medlem - Föreningsutveckling
VERKSAMHET - av hög kvalité
Barn- och ungdomsverksamheten ska ges bästa tänkbara förutsättningar att kunna utvecklas och leva upp till en av klubbens övergripande målsättningar att deltagarna kan hålla på med idrott upp till vuxen ålder.  Vinterverksamheten som omfattar futsal, innebandy och handboll kommer att fortsätta med sin verksamhet i nuvarande form eller med en viss ökning av antalet lag och deltagare.

Under året kommer vi att starta upp fotbollsverksamhet för barn födda 2011 i form av bollek.

EKONOMI - stabil
Vi kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa en god ekonomi som ger oss utrymme för framtida investeringar och minska behovet av lagkassa för att finansiera verksamheten.

ANLÄGGNINGAR - ändamålsenliga och tillgängliga
Vad gäller våra anläggningar såsom Ersmarksgården, fotbollsplaner samt övriga fasta tillgångar ska skötas, repareras och utvecklas regelbundet och efter den investeringsplan som upprättas och godkänns av styrelsen varje år.

För att hålla god standard planerar vi att genomföra två fixardagar under året (höst och vår) då samtliga lag (ungdomar och föräldrar) förväntas hjälpa till och klubbens övriga medlemmar uppmanas att delta.

Under kommande verksamhetsår kommer renovering av Ersmarksgården att fortsätta, främst i form av målning, nya hängrännor, översyn av belysning invändigt.

Garaget/fikastugan nere vid gräsytorna kommer att färdigställas och målas.

Gräsytorna kommer under året att utnyttjas i form av en 9-manna och en 11-manna plan. Vi räknar med att fortsätta använda oss av samma entreprenör som föregående år.

UTBILDNING - engagerade och välutbildade ledare
Vi kommer under året att erbjuda våra tränare bra utbildning enligt fotbollsförbundet riktlinjer och erbjuda aktuella ledare och ungdomar VFF läger utbildning i förbundets regi. Spelare födda 2004 startar detta år sin utbildningsverksamhet inom fotbollen.

KOMMUNIKATION - effektiv och marknadsförande
Webbsidan eik.se är navet i föreningens kommunikationsverksamhet. Här finns nyheter, kalendarium, styrdokument, mm. Ambitionen är att webbsidan ska uppdateras minst en gång i veckan året om.

FÖRENINGSUTVECKLING
Övriga medlemsaktiviteter som styrelsen planerar under 2017 är Ersmarksdagen.

RUTINER/POLICY - som förklarar hur man gör i praktiken
Vidareutveckla och dokumentera vår samlade erfarenhet och färdigställa efterfrågade styrdokument.

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se