Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Fotboll
Här hittar ni rutiner och riktlinjer som enbart gäller för vår fotbollsverksamhet

Träningstider utomhus - Fördelningsprinciper
 • Tidsspann för träningstider utomhus är måndag-fredag 16-22
 • Träningstider fördelas utifrån föreningsövergripande mål för att möjliggöra samverkan.
Vid ändringar och extra önskemål gäller följande principer.
 • Tider anpassade till ålder
 • Äldsta träningsgrupp väljer först
 • Jämna år = killar först, ojämna år = tjejer
 • 11-manna lagen får välja på tider som börjar 19:00 eller senare
 • När alla lag valt 1 tid, fördelas återstående tider enligt samma turordning tills träningstiderna tagit slut
Tider som ej kan tas i anspråk avbokas snarast
Träningstider läggs in i respektive kalender 9- och 11-manna. 
Under perioden där gräsytorna inte är tillgängliga delas träningstider. 

Spelarregistering
Ungdomsregistrering 12-14 år
 • Spelare som är 12-14 år registreras direkt av lagledaren i Fogis.
 • För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.
 • Lagledare ska, innan ungdomsregisteringen i Fogis, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret.
 • Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos klubben och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
 • Länk till blankett
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren.

Förstagångslicensiering från 15 år
 • Lagledare ska, innan förstagångslicensiering i Fogis, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret.
 • Intyget förvaras hos klubben och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
 • Länk till blankett
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg från 15 år för att licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan förstagångslicensiera spelaren.

Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.


 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se