Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Fotboll
Här hittar ni rutiner och riktlinjer som enbart gäller för vår fotbollsverksamhet

Träningstider utomhus - Fördelningsprinciper
Tider fördelas utifrån föreningsövergripande behov
Beror på tilldelning från Umeå Kommun
Utgår från att hitta möjlighet till samarbete, utbyte
½+helplanstid så långt det är möjligt
Måndag/onsdag resp tisdag/torsdag varannat år, från junior 3 g/v
Dela om möjligt planen 1tid = 2 lag.
Efter fördelning kan övriga tider önskas liksom byten
Träningstider 60-90 minuter
Undviker träningstider på matchtider på helgen
Kommunicera ev. matchtider på veckodagar
Lägg in/boka grästider i kalenderfunktionen på eik.se (bocka av LOK-aktivitet)
Egen bokning – egna ytor eller Umeå Kommuns, inte Campus mfl (dyrare)

Spelarregistering
Ungdomsregistrering 12-14 år
  • Spelare som är 12-14 år registreras direkt av lagledaren i Fogis.
  • För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.
  • Lagledare ska, innan ungdomsregisteringen i Fogis, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret.
  • Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos klubben och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
  • Länk till blankett
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren.

Förstagångslicensiering från 15 år
  • Lagledare ska, innan förstagångslicensiering i Fogis, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret.
  • Intyget förvaras hos klubben och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
  • Länk till blankett
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg från 15 år för att licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan förstagångslicensiera spelaren.

Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.


 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se