Ersmarks IK
Resepolicy för Ersmarks IK
Ersmarks IK reser i stor omfattning till och från matcher och träningar. Därför är det naturligt att föreningen tar ett aktivt ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar miljö samt ökad trafiksäkerhet. Styrelsen förhoppning är att policyn skall kännas som en vänlig omtanke och hjälp på vägen. 

Klubbens styrelse utgår från att samtliga spelare, ledare, föräldrar och förtroendevalda känner till föreningens resepolicy och agerar för att den efterlevs. Styrelsens ambition är att resepolicyn skall ses över/revideras årligen.

Tåg, buss eller personbil?
Vid transporter skall i första hand anvisat bussbolag användas, i andra hand personbilar. Buss skall alltid användas vid transporter som överstiger 100 km enkel väg. Samåkning med andra lag inom samt utanför föreningen skall eftersträvas. Vid resor till exempelvis träningsläger och cuper där laget är borta flera dygn kan 100 km överstigas om övriga regler vid personbilstransporter efterlevs.

Klubben har även ett avtal med SJ som kan användas när man ska genomföra längre resor t ex till Göteborg för Gothia Cup.

Vid personbilstransport bör följande regler gälla!
  • Planera resandet i god tid så att gällande hastighetsgräns ej behöver överskridas
  • Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd
  • Erfaren, nykter och drogfri förare Krockkudde på förarplats
  • Trepunktsbälte skall finnas och användas av samtliga i bilen
  • Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck
  • Tjänstevikt över 1000 kg
  • Samtal i mobiltelefon bör undvikas under färd alternativt att så kallad hands-free-utrustning används
  • Säker bilkörning förutsätter att trafikregler och bestämmelser följs
Vid busstransport!
Följande krav ställs på de bussbolag som anlitas vid transporter
  • Bussbolaget förbinder sig att följa gällande trafiklagstiftning
  • Man anlitar endast dokumenterat kvalificerade förare med minst ett års yrkesmässig erfarenhet och som ej är ålders eller sjukpensionär
  • Vid dåligt väder bör ej så kallade dubbeldäckare användas
  • Endast bussar med säkerhetsbälten hyrs
  • Bälte skall användas av samtliga passagerare vid föreningens transporter
  • Dokumenterad bromstest var 6:e månad
  • Bussbolagen som anlitas skall ha kännedom om klubbens resepolicy
Drogfritt
Ersmarks IK tar kraftigt avstånd från alla former av alkohol och droger vid framförande av fordon, skoter och båt

Trafiksäkerhet i övrigt
Att använda reflexer i mörker samt hjälm vid cykling och inlinesåkning

Kostnader vid busstransport
För seriematcher så är det klubben som bekostar detta och för övriga resor tas istället pengarna ur respektive lagkassa.

RIKTLINJER
För närvarande har klubben ett avtal med Umeabuss för detta.
Maila in i god tid på info@umeabuss.nu och tala om: 
  • Kontaktperson inklusive mobilnummer
  • Lag
  • Datum
  • Tid och plats för upphämtning
  • Antal passagerare
  • Var matchen ska spelas
www.umeabuss.nu
Finns stor och liten buss att beställa.
Till Skellefteå , Lycksele, Betsele, Ö-Vik samma pris: 5600,00 + moms (6%) stor buss, 4600,00 + moms (6%) för liten buss.

Tänk på att om man vill kan man ju ta en stor buss och kanske samåka med ett annat lag för att få det billigare och att man kan dela på kostnaden. Då kan klubben ta hela kostnaden från Umebuss och fakturerar det andra laget halva delen eller hur mycket ni vill det ska faktureras.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se