Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Resepolicy för Ersmarks IK
Ersmarks IK reser i stor omfattning till och från matcher och träningar. Därför är det naturligt att föreningen tar ett aktivt ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar miljö samt ökad trafiksäkerhet. Styrelsen förhoppning är att policyn skall kännas som en vänlig omtanke och hjälp på vägen. 

Klubbens styrelse utgår från att samtliga spelare, ledare, föräldrar och förtroendevalda känner till föreningens resepolicy och agerar för att den efterlevs. Styrelsens ambition är att resepolicyn skall ses över/revideras årligen.

Tåg, buss eller personbil?
Buss används vid transporter som överstiger 100 km enkel väg. Samåkning med andra lag inom samt utanför föreningen skall eftersträvas. Vid resor till exempelvis träningsläger och cuper där laget är borta flera dygn kan även andra färdmedel (bil) användas om övriga regler vid personbilstransporter efterlevs. Vid bussbokning tar ledare in offerter från fler bussbolag för att hitta bästa pris. Avsteg från principen om buss skall kommuniceras med styrelsen.

Klubben har även ett avtal med SJ och SAS som kan användas när man ska genomföra längre resor t ex till Göteborg för Gothia Cup.

Vid personbilstransport bör följande regler gälla!
 • Planera resandet i god tid så att gällande hastighetsgräns ej behöver överskridas
 • Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd
 • Erfaren, nykter och drogfri förare Krockkudde på förarplats
 • Trepunktsbälte skall finnas och användas av samtliga i bilen
 • Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck
 • Tjänstevikt över 1000 kg
 • Säker bilkörning förutsätter att trafikregler och bestämmelser följs
Vid busstransport!
Följande krav ställs på de bussbolag som anlitas vid transporter
 • Bussbolaget förbinder sig att följa gällande trafiklagstiftning
 • Man anlitar endast dokumenterat kvalificerade förare med minst ett års yrkesmässig erfarenhet och som ej är ålders eller sjukpensionär
 • Vid dåligt väder bör ej så kallade dubbeldäckare användas
 • Endast bussar med säkerhetsbälten hyrs
 • Bälte skall användas av samtliga passagerare vid föreningens transporter
 • Dokumenterad bromstest var 6:e månad
 • Bussbolagen som anlitas skall ha kännedom om klubbens resepolicy
Drogfritt
Ersmarks IK tar kraftigt avstånd från alla former av alkohol och droger vid framförande av fordon, skoter och båt

Trafiksäkerhet i övrigt
Att använda reflexer i mörker samt hjälm vid cykling och inlinesåkning

Kostnader vid busstransport
För seriematcher så är det klubben som bekostar detta och för övriga resor tas istället pengarna ur respektive lagkassa.

RIKTLINJER

Tänk på att be om en buss som är anpassad i storlek till era behov. Om man vill kan man ju ta en stor buss och samåka med ett annat lag för att få det billigare och att man kan dela på kostnaden.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se