Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Individanpassad träning och tävling
För att utvecklas behöver deltagarna utmanas och vi använder oss av så kallad individanpassning, alltså utmaningar som baseras på deltagarens aktuella färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. Dessa utmaningar bör ges i den träningsgrupp deltagarna befinner sig i och olika former av cementerade nivåindelningar bör undvikas. 

Riskerna med nivåindelning är att enbart nivåindelar baserat på fysisk mognad, att vi får lägre förväntningar på de deltagare som för tillfället ligger efter och att vi inte drar nytta av de mervärden som mixade grupper ger. Våra tränare lär sig mer om risker med nivåindelning via respektive specialidrotts ledarutbildningar.

Syfte
 • Att få så många som möjligt att hålla på med idrott så länge som möjligt
 • Att våra deltagare ska känna att de lyckas på träning och tävling som bidrar till en positiv upplevelse av idrott
Mål
 • Våra deltagare får delta utifrån sin egen förmåga och på så sätt utvecklas, utmanas och lyckas på sin nivå så mycket som möjligt
 • Olika svårighetsgrader i övningar
 • Tävlingsmiljöer i olika nivåer
 • Jämnhet i grupperna
 • Dynamisk gruppindelning
Uttagningskriterier till tävling/match
 • Träningsnärvaro
 • Engagemang på träning
 • Meddelad frånvaro
 • Spelmognad
 • Bra kompis
Spelmognad innebär följande
 • Veta vad du ska göra när du lagt en pass till en medspelare samt att kunna utföra det i matchsituationer
 • Kunna läsa spelet och undvika passningsskuggor samt att kunna göra dig spelbar när du inte har bollen
 • Se bollhållarens och "närmaste" medspelarens alternativ
 • Kunna bedöma spelavstånd och speluppfattning
 • Fysiskt även klara de utmaningar du ställs inför
 • Spelförståelse skaffar man sig genom att se och spela mycket fotboll
 • Att värdera olika moment är en kombination av egen erfarenhet och inlärning
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se