Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Kontroll och attest av fakturor och ersättningar

ATTEST / GODKÄNNANDE

Ordförande och kassör, attesterar var för sig enligt konstituerande styrelsemötet.


KONTROLL

Innebär att man bekräftar riktigheten av en transaktion att varan eller tjänsten är beställda och/eller levererade.

Vid beställningen skickas ett mail till ekonomi@eik.se.

Inkomna fakturor skannas och skickas till berörd person/lag för kontroll.

Fakturor betalas på förfallodagen.


Alla styrelsemedlemmar har beställningsrätt inom sitt ansvarsområde och sin budgetram.

Följande uppdelning för de olika enheterna i enligt med ansvarsområden för styrelsen:

Kansli                                           Patric Eriksson-Junes

Ekonomi                                       Per Sandström

Ersmarksgården                          Daniel Sätre

Ersmarks IP                                 Patric Eriksson-Junes

Verksamheten                             Mathias Lindberg

               


Respektive lag från SportAdmin

Damjun

Patric Eriksson-Junes

P03

Jonas Hedström

F04

Cissi Nilsson

P04

Carina Karlsson

F05

Inger Eliasson

P05

Per Sehlin

F06

Jenny Söderström

P06

Andreas Olofsson

F07

Linda Jonsson

P07

Mari Wiklund

F08

Lisa Ahlner

P08

Camilla Holmström

F09

Daniel Sätre

P09

Jenny Strandelin

F10

Jenny Selander

P10

Mari Viklund och Mia Nordin

IBF06

 Fredrik GranströmRespektive Lagledare se ovan har beställnings- och attesträtt gentemot lagets kassa i klubben.


 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se