Ersmarks IK
Attest och godkännande regler


Attest/godkännande av fakturor och ersättningar

Innebär att man bekräftar riktigheten av en transaktion att varan eller tjänsten är beställda och/eller levererade.

Vid beställningen skickas ett mail till ekonomi@eik.se. Inkomna fakturor skannas och skickas till berörd person, se beställningen för attest= ett okej via returmail. Fakturor betalas på förfallodagen.


ATTEST

Alla styrelsemedlemmar har beställnings- och attesträtt inom sitt ansvarsområde och sin budgetram.

Följande uppdelning för de olika enheterna i enligt med ansvarsområden för styrelsen:

Kansli                                             Anders Näslund, anders@eik.se

Ekonomi                                        Per Sandström

Ersmarksgården                          Daniel Sätre,

Anläggningar                                Patric Eriksson-Junes

Verksamheten                              Mathias Lindberg

Utbildning/sekretariat                 Pernilla Holmberg / Johanna Qvarnström


Respektive lag från SportAdmin

Damjun

Patric Eriksson-Junes

P02/03

Jonas Hedström och Mathias Lindberg

F04

Cissi Nilsson

P04

Carina Karlsson

F05

Inger Eliasson

P05

Per Sehlin

F06

Fredrik Granström

P06

Andreas Olofsson

F07

Linda Jonsson

P07

Mari Wiklund

F08

Anna Gunnebrink

P08

 Camilla Holmström

F09

Daniel Sätre

P09

L-G Henriksson

F10


P10

Mari Viklund och Mia Nordin

 

 

 Bollek

 Mathias Lindberg

Respektive Lagledare se ovan har beställnings- och attesträtt gentemot lagets kassa i klubben.


GODKÄNNANDE

Ordförande och kassör, var för sig enligt konstituerande styrelsemötet.


 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se