Ersmarks IK
Utgifter - Idrottsverksamheten
TRÄNING OCH MATCH
Plan- och lokalhyra
Ersmarks IK söker regelbundet tider hos Umeå Kommun Fritidskontoret för hela klubbens behov utifrån inlämnad verksamhetsplaneringen för kommande säsonger men verkligheten innebär att vi inte får så många tider som vi sökt och behöver. Ledarna i respektive grupp har då mandat att själva söka och även boka upp lediga tider, enligt den träningsrekommendation som finns. Ange lag och namn på den som bokar.

En bekräftelse på varje bokning skickas till kansliet som på så sätt sammanställer alla individuella bokningar och kan då även följa upp ifall bokade tider dessa utnyttjats eller inte.

Hyror är en av de största utgiftsposterna för klubben så därför är det mycket viktigt att  inte betala för de tider som inte heller används. Det är därför ledarnas ansvar att när det inte finns behov för en bokad tid, att avboka tiderna senast en vecka innan aktuellt träningstillfälle. Om man glömmer bort eller väljer att inte göra och detta upprepas trots påstötningar kan klubben spärra aktuell ledare ifrån möjligheten att själv boka tider för sin grupp och kan även bli betalningsansvariga för bokningar gentemot klubben.

När man bokar tider bör man även förvissa sig om att man använder sig av en så billig anläggning som möjligt.
Nedan följer exempel på kostnaderna per timme för olika anläggningar inom Umeå Kommun (uppdaterad mars 2016):
 • Ersmarks IP - konstgräs, 110:-
 • Ersmarks skola - gympasal, 105:-
 • Östra Ersbodaskolan - gymnastikhall, 155:-
 • Ersängsskolan - gymnastikhall, 215:-
 • Nolia Konstgräs 2, 260:-
 • Nolia Konstgräs 1, 400:-
 • Gamlia, 1036:-
Halvplan som kan finns tillgänglig på vissa anläggningar är oftast prissatta till halva priset.

 • Bokning av matchtider sker på samma sätt som för träningstider.
 • 7-mannalagen får max boka 1,5 timme och 5-mannalagen 1 timme.
 • Ifall man t ex vill arrangera en cup som kräver fler bokade tider på samma dag så får varje lag betala dessa tider själva.
Tiderna på Ersmarks IP 7-manna konstgräs fördelas ut bland lagen vid fördelningsmöte innan säsongen startar men därefter är det respektive lag som själva ansvarar för den tilldelade tiden och sköter av- ombokningar gentemot Umeå Kommun Fritid på samma sätt som vanligt.
 • Bokning av tider sköts av lagledare eller annan namngiven person inom laget.
 • Boka inte längre tider eller dyrare än nödvändigt.
 • Avbokning måste ske senast 7 dagar innan aktuell tid.
 • Innan man lämnar bokade lokaler eller planer ser man till att städa efter sig så att de är i ett bättre skick än när man kom dit.
Domare
Klubben betalar kostnader för domare när det gäller seriespel men ej vid cuper, träningsmatcher eller likande utan där tas istället pengarna ifrån respektive lags lagkassa. Det alltid klubben som måste betala ut ersättningen till domare och därför finns det en framtagen blankett på eik.se som ska fyllas i.
 • Fyll i alla uppgifter på domarblanketten som finns på eik.se.
 • Skanna och skicka den sedan ekonomi@eik.se som ser till att utbetalningen genomförs.
 • Vi följer Västerbottens Fotbollsförbundets framtagna rekommendationer när det gäller arvode.
 • Vi rekommenderar att man använder sig av två domare för de yngre domarna och de får då dela på ersättningen.


SERIESPEL OCH CUPER

Anmälningsavgifter
Serier
Klubben bekostar anmälningsavgiften till de av specialidrottsförbunden anordnade seriesystem som lagen inbjuds att delta i.

Cuper
Klubben bekostar anmälningsavgiften för laget till olika cuper, dock ej eventuell deltagaravgift som istället måste tas ifrån lagkassan. Vilka och antalet cuper som klubben betalar för bestäms av gruppens verksamhetsplan som presenterats och godkänts av styrelsen och kan variera från lag till lag.

Övergångs- och licenskostnader

Fotbollen tillämpar en administrativ avgift ifall en spelare över 15 år vill byta förening, så kallad övergångskostnad. Denna avgift ska betalas av mottagande förening.

Laglicenser är en kostnad per lag för att delta i seriespel, beloppen ser lite olika ut beroende på vilket specialidrottsförbund som arrangerar serien samt ålder på deltagarna i gruppen. Spel i Junior Division 1 serien i fotboll kostar t ex 2.500:- per år.

Gällande innebandy så betalar klubben licenser per lag eller spelare och år, även där varierar beloppet baserat på ålder.

Därför är det viktigt att spelare som slutat och lämnat klubben inte finns kvar officiellt licensierad/registrerad för klubben.
 • Säkerställ att spelare som lämnar laget flaggas upp som ”slutat” i respektive medlemsgrupp så att de sedan kan tas bort ur alla bakomliggande system av klubbens administratör.

RESOR
Buss
Klubbens har beslutat att vid resor till längre än 10 mil enkel väg skall buss eller annat likvärdigt transportmedel användas. Senaste upphandlingen resulterade till att det är Umeå Buss som är klubbens valda leverantör för detta. Läs mer i klubben resepolicy.


UTRUSTNING OCH MATERIAL
Klubben har samarbetsavtal med InterSport/Adidas och det är den leverantör som i första hand ska användas, finns synnerliga skäl kan inköp göras från annan leverantör men detta måste godkännas i förväg. Vad gäller tryck så använder klubben sig av SportService, samma sak här – inget undantag annat än godkänt i förväg.

Gemensamt material och utrustning
Enligt nya riktlinjer beslutade på årsmötet 2016-03-14 så bekostas numera "gemensamt material och utrustning" av klubben. Detta gäller alltså det som klubben finner nödvändigt för att genomföra träning och tävling. Klubben har utsett en material grupp som ansvarar för detta. Det är enbart dessa som agerar beställare gentemot klubbens leverantör och har dessutom ett ekonomiskt ansvar gentemot styrelsen för att kostnader håller sig inom den budget som fastställts av årsmötet.

Vi har tillsammans med InterSport byggt upp en profilguide gällande kläder som finns på hemsidan där målet är att uppnå en enhetlig klädsel bland alla lag och medlemmar samt att vara en hjälp vid beställningar. http://www.aditeam.se/eik

Sponsorer
På tröjor eller annan matchutrustning tillhörande föreningen, får endast avtalade klubbsponsorers logotyper förekomma. 
På lagens egna extra matchställ samt lagdressar, overaller, jackor, lagets hemsida etc. är det fritt för andra sponsorlogotyper. Tänk på att hålla er till föreningens klädprofil och observera att det inte är tillåtet för det enskilda laget att fakturera sponsorn. Det måste göras av föreningen. Läs gärna mer vad gäller sponsring tidigare i detta dokument.

Tryckkostnader
En aktuell prislista finns i dokumentet "Prislista - tryckkostnader"


UTBILDNING

Spelarutbildning


Ledarutbildning
Vi vill att alla våra ledare följer klubbens och respektive idrottsförbunds utbildningsstege och bekostar anmälningsavgiften samt reseersättning vid samåkning ifall aktuell utbildning ej går att genomföra lokalt.

Föreläsningar
För att höja alla våra medlemmars intresse och kunskap inom området idrott anordnar vi återkomma föreläsningar eller liknande tillsammans med SISU – Idrottens Utbildningsförbund. Där betalar klubben för föreläsare, förtäring och eventuella lokalkostnader.
Andra typer av aktiviteter med samma syfte kan också genomföras.

ÖVRIGT

Ersmarksgården
Lag som vill nyttja Ersmarksgården för gemensamma lagaktiviteter i form av t ex föräldramöten eller övernattningar kan göra detta kostnadsfritt. Gäller det däremot evenemang som genomförs av lagen för att ”dra in pengar” till lagkassan tas en administrativ avgift ut som i dagsläget är 1000:- / dygn.
Lagen bokar själv Ersmarksgården för egna aktiviteter i klubbens gemensamma kalender

Ersättning till externa ledare
Ifall det bedöms aktuellt så kan klubben ersätta kostnader för att använda sig av externa arvoderade ledare. Behov av detta ska framgå i verksamhetsplanen och därefter ska styrelsen kontaktas för mer information.

SportAdmin.se

Klubben har beslutat att alla medlemsgrupper ska använda sig av Sportadmin som verktyg både för medlems-/personregister men även för hemsida och aktivitetsstöd. Den årliga kostnaden för detta verktyg betalas av klubben. Det innebär också att inga lag i klubbens regi kan själva välja att ha sin lösning någon annanstans.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se