Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Värdegrund
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Vi inom Ersmarks IK vill att alla ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen situation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i denna förening. Nedan listar vi de värderingar som skall ligga till grund för verksamheten inom Ersmarks IK.

Gemensamt

 • Alla har lika värde inom föreningen och ska därför behandlas likvärdigt.
 • Alla i EIK ska uppträda föredömligt mot andra medlemmar i föreningen samt domare, ledare, spelare och föräldrar både på och utanför planen.
 • Ledare, föräldrar, aktiva och anställda skall alla hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för förening och varandra.
 • Vi skadar inte föreningens eller annans anläggning.
 • Droger och idrott hör inte ihop.
 • Vid arrangemang sanktionerad av EIKs styrelse bör ej annan verksamhet planeras, utan deltagande på detta arrangemang ska prioriteras.
 • Alla måste ställa upp på arbetsinsatser enligt EIKs direktiv.
 • Av föreningen ingångna avtal ska efterlevas och följas.
 • Alla som representerar föreningen ska bära föreningens färger.
Senior

Barn- och ungdomsverksamheten
 • EIK värvar inte olicensierade spelare. Men föreningen nekar inte heller olicensierade spelare att självmant välja EIK. När hela lag vill komma till föreningen skall båda berörda styrelser vara informerade.
 • EIK ska se varje individ, behandla varje individ som en unik person och ska sedan agera för varje individs bästa.
 • EIK ska inte "toppa" laget upp till 12 år för att nå idrottslig framgång, däremot den som tränar mer, kan få spela mer men alla som tränar ska få delta i tävling.
 • EIK låter alla spelare få chansen att spela/träna på olika platser i laget.
 • Vi ska uppmuntra försöken, inte resultaten och ge positiv kritik.
 • Skolarbete och föreningsaktiviteter skall samordnas. Skolan går före när vi ställs inför ett val.
 • Före uppstart eller omstart vid ny säsong ska en fungerande organisation, ledare och lokaler/träningstider finnas på plats.
 • Utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverka utslagning
 • Skapa ett bestående intresse för idrott utan hets och tvång
 • Individens utveckling, socialt och idrottsmässigt ska prioriteras före lagets resultat
 • Verksamheten ska sträva efter att låta den aktive utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar, samt skapa ett bestående intresse för idrott utan hets och tvång.
 • Verksamheten ska präglas av att individen sätts i fokus. Individens utveckling, socialt och idrottsmässigt ska prioriteras före lagets resultat.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se