Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Styrelsens roller och ansvarsområden
Ordförande - vakant, vice ordförande Mathias Lindberg
 • Leder och fördelar styrelsearbetet
 • Klubbens kontakt utåt mot andra föreningar, organisationer mm
 • Firmatecknare
Sekreterare - Pernilla Holmberg
 • Föra protokoll vid styrelse- eller andra möten
 • Upprätthålla, underhålla och säkerställa att beslutade punkter = "MasterPlan" genomförs
 • Sammanställa och arkivera intyg, registreringsunderlag mm
Ekonomi/Kassör - Per Sandström
 • Firmatecknare
 • Sammanställa rapporter, t ex kvartalsrapporter, budgetrapport och ekonomisk rapport till årsredovisningen
 • Ansvara för Försäkringar som klubben innehar
 • Söka kommunala och statliga bidrag, såsom: aktivitetsbidrag, lokalkostnadsbidrag, lokalbidrag, rörligt bidrag, fastbidrag
 • Sammanställa och skicka in LOK-stöds ansökan till RF
 • Upprätta avtal gentemot tränare eller andra funktionärer
 • Tömma fysiska brevlådan och scanna inkomna pappersfakturor och skicka vidare för betalning
 • Löpande redovisning såsom; insättning, uttag, fakturering, kontering, bokföring, bokslut, skatter & arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, deklarationer, revision
 • Fakturering andra fakturor som ska ställas ut ifrån klubben
 • Upprätthålla en sammanställning av aktuella sponsorer för alla lag
 • Säkerställa att eventuella reklamavtal upprättas och efterlevs
 • Ta fram avtalsmall som ska användas för alla sponsorer
Utbildning - <vakant>
 • Vara kontaktperson gentemot SISU Idrottsutbildarna
 • Upprätta och underhålla en lista gällande genomgångna utbildningar
 • Samla in utbildningsbehov från ledare/spelare och se till att dessa genomförs
 • Uppdatera lista av tillgängliga utbildade föreningsdomare inför varje säsong
Husfogde - Daniel Sätre
 • Hantera uthyrning av Ersmarksgården och agerar vaktmästare
 • Upprätta och underhålla en lista för nycklar utkvitterade av ledare inom klubben
Anläggningar - Patric Eriksson Junes
 • Vara kontaktperson gentemot Markservice
 • Ansvara för planer och därtill nödvändigt material
 • Se till att åtgärdslistor upprättas och genomförs
Verksamheten - Mathias Lindberg
 • Ser till att nya åldrar startar upp verksamhet inom klubben
 • Kontaktperson gentemot InterSport och ansvara för att befintligt avtal efterlevs
 • Ansvara för och sköta beställning av klubbgemensamt material
 • Upprätta och underhålla profilsida gällande kläder
 • Dela ut och samla in matchtröjor och annat material inför och efter respektive säsong
 • Fotboll
  • Kontaktperson gentemot Västerbottens Fotbollförbund
  • Ansvarar för spelarutbildningsmodellen från SvFF
  • Fogis - hanterar licenser, övergångar och ungdomsregistrering, anmäler till serier, resultat rapporterar
  • Fotbollsskolan - Organisera och genomföra Fotbollsskolan
  • Söka och följa upp träningstider och dess nyttjande hos Umeå Kommun
  • Fördela träningstider på klubbens gemensamma anläggningar
 • Handboll (se ovan)
  • Kontaktperson Västerbottens Handbollsförbund
 • Innebandy (se ovan)
  • Kontaktperson Västerbottens Innebandyförbund
Ersmarksdagen - Styrelsen gemensamt
 • Organisera och genomföra Ersmarksdagen
Administration/Kansli - Patric Eriksson Junes
 • Medlem
  • Kontaktperson gentemot SportAdmin
  • Underhålla medlems/ledarregistret i SportAdmin, Fogis och andra system
  • Fakturering av medlems- och träningsavgifter via SportAdmin
 • Kommunikation
  • Hantera e-posten för kansliet@eik.se
  • Ta fram flygblad som delas ut i byns brevlådor (årsmöte, Ersmarksdagen, mm)
  • Ansvarig för hemsida samt lagens sidor och ser till att eik.se uppdateras regelbundet
  • Facebook ansvarig
 • LOK-stöd
  • Kontaktperson gentemot Umeå Kommun Fritidskontoret
  • Säkerställa att ledarna LOK-stöds rapporterar alla aktiviteter
  • Upprätta och underhålla kalender med aktuella bokningar av anläggningar
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se