Ersmarks IK
Lag/grupper och ingående roller
Åldersindelning
Första året som man startar upp bollek inom klubben så blandar vi killar och tjejer. År två och framöver väljer vi dock att dela på dem då vi anser att det ger bättre möjligheter för båda könen att få utvecklas på sin egen nivå. Framför allt så innebär det att vi har fler tjejer kvar längre upp i åldrarna jämfört med andra föreningar som valt ett annat upplägg. Finns det inte tillräckligt många inom samma årskull försöker vi slå ihop dem med ålder ovanför eller under.

Träningsgrupper
Vi arbetar på samma sätt som t ex handbollen har gjort i ett flertal år och det innebär att vi har träningsgrupper som spänner över flera åldrar.
Syftet med detta är att ledarna ska få ett större antal deltagare att använda sig utav som är en fördel vid planering av t ex träning eller när man ska fördela deltagarna och anmäla till flera lag i seriespel. Detta ger därmed deltagarna en större möjlighet att delta i träning och match på just sin nivå. Det innebär också att ledarna tillsammans planerar  verksamheten inför kommande säsong vilket också leder till en jämnhet mellan årskullarna.
Verksamhetsplanen ger styrelsen ett underlag när budget för kommande år ska tas fram. Detta innebär ett bra sätt att få kontroll på samt att uppskatta kostnaderna.

De träningsgrupper vi har för 2017 är:
 • Bollek, 2011
 • Grupp E, F-klass/Årskurs 1, 2009/10, 5-manna
 • Grupp D, Årskurs 2/3, 2007/08, 7-manna
 • Grupp C, Årskurs 4/5, 2005/06, 7-manna
 • Grupp B, Årskurs 6/7, 2003/04, 11-manna/9-manna
 • Grupp A, Årskurs 8/9, 2001/02, 11-manna (då vi har rätt få spelare i denna åldersgrupp så får de istället ingå i Grupp B),
 • Junior, Gymnasiet år 1/2, 1999/00
 • Senior, 1998 eller äldre

Verksamhetsplan
Inför varje säsong ska gruppen/laget lämna in en verksamhetsplan om vad de tänkt genomföra under säsongen och på vilket sätt. Den ska innehålla
 • Mål för säsongen
 • Detaljerad aktivitetsplanering per månad
  • Antal träningar per vecka
  • Antal tävlingstillfällen per veckan
  • Eventuella Cupér eller andra aktiviteter
  • Planerade bussresor, inklusive antal mil
  • Datum för föräldramöten
 • Kommentarer till aktivitetsplaneringen
 • Material som behövs under året
 • Tränar/ledarutbildning
 • Ekonomi
 • Speciella ordnings-/trivselregler
 • Övrigt
För att underlätta så har vi tagit fram en mall som man kan använda när man fyller i denna som ni hittar här

Verksamhetsberättelse
När säsongen är genomförd ska man sammanställa allt som hänt under året i en verksamhetsberättelse. Denna kommer att redovisas tillsammans med hela klubben verksamhetsberättelse vid årsmötet. Denna ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet.

Ledare och dess olika roller
För att underlätta för nya ledare har vi här försökt att sammanställa de olika roller som behövs inom laget samt en förklaring av vad dessa innebär. Vi ser helst att dessa roller fördelas över flera personer.
 
Lagledare
 • Huvudansvarig för verksamheten
 • Utforma nivå på satsning per år som ska framgå i verksamhetsplanen
 • Kontakter med respektive idrottsförbund, kommun, styrelse mfl
 • Ansvarar för eventuella avtal med tränare och spelare
 • Kallar till och leder regelbundna protokollförda möten
 • Administrerar frågor som rör laget i respektive idrotts olika system
 • Sköter serie och cup anmälningar
 • Bokar plan, domare och kallar motståndare till matcher
 • Tar emot domarkvitto och skickar vidare till kassör för betalning
 • Digitala matchrapporter via Fogis eller motsvarande, resultat rapporterar
 • Delar ut och samlar in underskrivna dokument, t ex ungdomsregistrering och licensintyg
 • Sköter ny registrering och övergångar av spelare till/från andra föreningar
 • Anmäler deltagare till olika läger och utbildningstillfälle arrangerade av respektive specialidrottsförbund i samråd med tränare
 • Sammanställer verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inklusive budget för kommande år inför årsmötet
 • Följer upp gruppens verksamhet
 • Säkerställer att aktivitetsrapportering (LOK-stöd) är genomförd enligt gällande riktlinjer
 • Medverkar vid klubbens årsmöte och klubbens ledarträffar
 • Upprätthåller en förteckning av deltagare och ledare i laget med korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter
 • Ser till att information på lagets hemsida är uppdaterad, aktuell och överensstämmer med klubbens riktlinjer vad gäller innehåll
 • Ansvarar för att laget lämnar in en verksamhetsberättelse efter genomförd säsong
Tränare/Tränarstab
 • Främsta uppgift är att utveckla varje enskild spelare
 • Totalansvar för träning och match utifrån klubbens mål och riktlinjer
 • Planera och genomföra målinriktad träning
 • Hålla utvecklingssamtal med spelare
 • Organisera spelarmöten
 • Utbildar sig enligt de av klubben framtagna riktlinjerna
 • Sköter aktivitetsrapportering efter genomförd aktivitet
 • Producera tränings-/matchkalender på hemsidan
 • Hanterar frågor till eller från andra lag inom klubben angående "lån" av spelare
 • Tränare ska samarbeta med ledningen angående trupp och inriktning
 • Trupp till enskild match tas ut av tränare
 • Regelbunden utvärdering med lagledning
 • Ser till att omklädningsrum är städade efter träning och match, även gästernas omklädningsrum vid hemmamatch
 • Ger feedback till domare efter match, speciellt till egna föreningsdomare
Materialförvaltare
 • Hanterar gemensamt material inom laget
 • Lämnar ut eventuella matchtröjor inför säsongen efter att först kontrollerat att spelaren betalt aktuell medlems- och träningsavgift
 • Sköter inköp av material till laget, t ex overaller
 • Arbetar tillsammans med klubbens tillsatta materialansvarige
Lagförälder/Föräldraansvarig
 • För protokoll vid föräldra-/lag möten
 • Tar fram och uppdaterar fikalistor inom föräldragruppen
 • Delegerar gemensamma aktiviteter inom klubben vidare inom laget, t ex Ersmarksdagen
 • Säkerställa att ansvarsfördelningen vid cuper eller liknande är klargjorda innan avresa
Ekonomi
 • Säkerställer att varje deltagare betalar sina avgifter
 • Håller koll på lagets ekonomi tillsammans med klubbens kassör
Lokalbokare
 • Bokar och avbokar träningstider och platser samt medverkar vid klubbens fördelningsmöten av träningstider för gemensamma anläggningar
Webbansvarig
 • Ser till att gruppen/lagets sidor på eik.se är uppdaterade med aktuell information

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se