Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Riktlinjer - Värdegrund
För att säkerställa att Ersmarks IK agerar som en och samma förening och att varje grupp, lag eller individ inte är att betrakta som en egen ö så ska alla känna till och tar ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna mål och riktlinjer samt bidra till att hålla dessa levande och spridda bland aktiva och föräldrar.
 
Deltagare
 • Skall betala medlemsavgift och eventuell träningsavgift.
 • Inse att alla duger och är lika mycket värda.
 • Visa ett gott kamratskap och ha roligt tillsammans oavsett idrottsliga resultat.
 • Har förståelse, visar hänsyn och respekt för varandra eftersom vi alla är olika och unika.
 • Skall gemensamt stödja och hjälpa varandra.
 • Gör alltid sitt bästa på träningar och matcher.
 • Håller överenskomna tider.
 • Meddelar frånvaro i god tid.
 • Spela match som man är uttagen till.
 • Kommer ihåg att ta med rätt utrustning och håller den ren och hel.
 • Har ordning på eget och föreningens material.
 • Hjälper till att samla in material efter träning och match.
Ledare
 • Fortbilda och utveckla sig själv i enlighet med verksamhetsplanen samt närvara vid föreningens utbildningar och ledarmöten.
 • Skapa vi-känsla och god kamratanda inom föreningen.
 • Samarbeta och skapa goda relationer med föräldrar, motståndare, andra lag i föreningen och övriga funktionärer.
 • Hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för föreningen.
 • På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.
 • Först på plats vid träning/match och lämna sist.
 • Lyssna på individen så att denne känner att han/hon är sedd.
 • Ta kontakt med spelare som utan att meddela uteblivit från träning eller match. Ge vuxenstöd och vara behjälplig vid problemlösning.
 • När lag åker på cup/läger ska ansvarsfördelningen vara tydlig mot föräldrar och ansvarsfrågor måste vara lösta innan påbörjad resa.
 • Bära klubbens färger då man som aktiv ledare representerar föreningen.
 • Om interna problem mellan ledare, spelare eller förälder uppstår tar ledare kontakt med styrelsen för råd/medling.
 • När spelare skall träna/matcha med annat lag skall tränarna mellan lagen samråda utifrån individens bästa.
 • Planerar träning, match mm med sådan framförhållning att deltagarna har möjlighet att under lugna former anpassa och hinna med övriga aktiviteter.
 • I god tid lämna in aktivitetslistor, aktuella uppgifter på ledare och spelare som tillkommer eller slutar samt på uppmaning från styrelsen lämna uppgifter av allmän karaktär som behövs i utvärdering av verksamheten.
Föräldrar
 • Allmänt
  • Hjälp föreningen och ledare med de små tjänster som de ber om, exempelvis bilkörning, lotteriförsäljning mm.
  • Ta del av den information som kommer från föreningen i form av hemsidan, information i brevlådan, e-post etc.
  • Vi vuxna hjälps åt att vara positiva förebilder för våra barn och uppträder bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar - både på och utanför planen.
  • Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv uppmuntran. Beröm ger barn och ungdomar självförtroende.
 • Hemma
  • Hjälp ditt barn att planera så att det blir tid för både skolarbete och träning.
  • Uppmuntra barnet att dricka vatten, både före, under och efter träning/match. Vätskeförlust har ett väsentligt negativt inflytande på kroppens funktioner och prestationsförmåga.
  • Det är mycket viktigt att barn och ungdomar har rätt mängd sömn och äter tillräckligt med mat före och efter träning/match. Därför är det viktigt att man inte slarvar med frukost, lunch och middag. Efter träning/match är det dessutom speciellt viktigt med en extra måltid eller frukt.
  • Uppmuntra barnet att leka och spela med boll på fritiden.
 • Match/Träning
  • Följ så ofta som möjligt ditt barn till aktiviteterna.
  • Hjälp barnet att i god tid meddela ledare om man inte kan delta på träning/match.
  • Påminn och hjälp ditt barn att komma i tid samt att de alltid har rätt utrustning med. Tänk också på riktig klädsel till och från träning.
  • Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under aktiviteten. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.
  • Uppmuntra alla spelarna - inte bara ditt eget barn.
  • Fråga om matchen var spännande och rolig - inte bara om resultat. Ge inte ditt barn extra belöning på grund av gjorda mål.
  • Frågor och synpunkter tas upp med ledare på annan tid än när laget har match eller träning. Det går även bra att vända sig till verksamhetsansvarig inom föreningen.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se