Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Tydliga roller inom klubben

Medlemmar

Alla som betalar faställda avgifter är medlemmar i vår förening. För varje betalande aktiv under 18 år så ingår medlemskap för hela familjen. Medlemskap i föreningen är en förutsättning för att få medverka i den verksamhet som bedrivs. För medlemmar under 7 år är medlemskapet kostnadsfritt, för övriga faställs avgiftens storlek av årsmötet.


Som medlem kan man även påverka klubbens inriktning och verksamhet genom att kommunicera direkt med styrelsen och ledare samt genom att motionera till och närvara på årsmötet.


Ledare

Det är personer som på olika sätt driver eller hjälper till med klubbens verksamhet, både idrottsligt eller organisatoriskt, exempelvis tränare, lagledare och föräldraansvariga. Personer som gör insatser vid särskilda evenemang, som till exempel Ersmarksdagen, klubbens fixardagar eller någon annan enstaka aktivitet, betraktas också som ledare.


Styrelsen

Ansvarar för och sköter klubbens angelägenheter, tillvaratar medlemmars intressen och verkar för klubbens framåtskridande inom ramen för klubbens stadgar.


Årsmötet

Klubbens högsta beslutande organ där alla medlemmar har möjlighet att påverka föreningens inriktning och verksamhet.

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se