Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Verksamhet av hög kvalitet
Ansvarig: Verksamhetsansvarig

SYFTE
 • Gemensamt
  • Utveckla laganda och klubbkänsla
 • Seniorer
  • Marknadsföra klubben både internt och externt
  • Ligga på en nivå som lockar yngre pojkar och flickor att sträva mot respektive trupp
  • Fungera som språngbräda för de som vill vidare mot högre nivåer
  • Spelare skall känna stolthet att representera klubben
  • Trupperna ska ha en tydlig Ersmarksprofil
 • Barn/Ungdom
  • Låta den aktive utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar
  • Skapa ett bestående intresse för idrott utan hets och tvång
MÅL 
 • Gemesamt
  • Verka för att ledare och aktiva tar hänsyn till kamrater, ledare, domare, föräldrar och motståndarlag
  • Lära sig vikten av rent spel (fair play)
  • Samverkan mellan EIKs olika verksamheter ska gälla    
  • Alla som berörs av verksamheten skall känna till "Röda tråden" hos Ersmarks IK, såväl ledare, spelare samt föräldrar
  • Följa upp och utveckla verksamheten
  • Erbjuda möjlighet till vidareutbildning inom olika områden
 • Seniorer
  • Öppna för olika typer av idrottsliga aktiviteter för seniorer
  • Representationslag i fotboll på både dam- och herrsidan
 • Barn/Ungdom
  • Aktivera och ge barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning där de också ska ha roligt i sitt idrottande
  • Alla barn och ungdomar ska kunna delta på lika villkor oavsett idrottsmässiga kunskaper
  • Utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverka utslagning
  • Präglas av att individen sätts i fokus
  • Individens utveckling, socialt och idrottsmässigt ska prioriteras före lagets resultat
  • Aktivt verka för att samverkan, integrering och rörlighet mellan årgångar genomförs
  • Idrottsligt tillgodose både bredd och topp i verksamheten
  • I de fall EIK inte kan fullgöra de idrottsliga åtagandena mot individen så ska EIK hjälpa dessa spelare till förening som motsvarar dessa krav. EIK skall aktivt fortsättningsvis hålla kontakten med dessa spelare
  • Varje deltagare från 9 år ska årligen följas upp med individuella samtal, för barn upp till 11 år tillsammans med vårdnadshavare
  • Varje deltagare som väljer att sluta ska följas upp av ansvarig ledare för att tydliggöra orsaken till detta
  • Starta upp bollek för barn som är 6 år
  • Spelare som är 13 år startar sin zonverksamhet inom fotbollen
  • Innebandy och handboll fortsätter med sin verksamhet i nuvarande form
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se