Årsmöte, 2018-03-25 15.00 på Ersmarksgården
Ersmarks IK
Föreningsutveckling
Ansvarig: Styrelsen gemensamt

SYFTE
 • Erbjuda boende i Ersmark med omnejd flera olika typer av aktiviteter
 • Bredda klubbens verksamhet genom nya aktiviteter och genom enskilda evenemang
MÅL
 • Under verksamhetsåret genomföra följande aktiviteter:
  • Årsfest
  • Valborgsfirande
  • Fotbollsskolan (ej 2017)
  • Ersmarksdagen
  • Klubbkvällar tillsammans med Intersport
Aktivitetsplan 2017

Senast uppdaterad 2017-08-08

Aktivitet Datum Ansvarig
Pågående

Ersmarksdagen 2017, nästa möte 2017-08-15
DamjuniorTill nästa möte

Uppföljning samarbete skola - klubben, möte bokat i början av september
PatricLångsiktigt
Genomförda

Möte med skolan rörande framtiden
Patric
Ersmarksdagen som evenemang, 2017-09-02, upplagt på Facebook 2017-06-13 Anders
Föreberedande möte rörande Ersmarksdagen 2017-06-12 Patric
Valborgsmässofirande, P06 2017-05-30 Camilla Alm
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se