Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Effektiv kommunikation och marknadsföring
Ansvarig: Styrelsen gemensamt

SYFTE
 • Klubbens interna och externa kommunikation samt marknadsföring ska vara tydlig, tajmad och lockande
 • Bidra till att öka klubbens medlemsantal, öka engagemanget i klubben, samt öka kännedomen om klubbens verksamheter och goda verkningar
 • Webbsidan www.eik.se är navet i vår kommunikationsverksamhet
 • Målgruppen för klubbens kommunikation (utan inbördes rankning) är:
  medlemmar, ledare, bybor som inte är medlemmar, samt media och allmänhet
 • Samla hela klubbens verksamheter på ett och samma ställe för att där ta del av informationen om dessa på ett enkelt sätt
 • Övriga kommunikationskanaler är:
  • Muntlig kommunikation vid formella och informella möten
  • Direktutskick
  • Ledarbrev
  • Anslag/affischer
  • www.facebook.com/ErsmarksIK
MÅL
 • Införa gemensam web plats för alla lag
 • Dela ut flygblad i brevlådorna inför större evenemang, t ex Ersmarksdagen
 • Strukturera och samla tillgängliga policy- och rutin dokument på www.eik.se
 • Ambitionen är att webbsidan www.eik.se ska uppdateras minst en gång per vecka, året runt

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se