Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Effektiv kommunikation och marknadsföring
Ansvarig: Styrelsen gemensamt

SYFTE
  • Klubbens interna och externa kommunikation samt marknadsföring ska vara tydlig, tajmad och lockande
  • Bidra till att öka klubbens medlemsantal, öka engagemanget i klubben, samt öka kännedomen om klubbens verksamheter och goda verkningar
  • Webbsidan www.eik.se är navet i vår kommunikationsverksamhet
  • Målgruppen för klubbens kommunikation (utan inbördes rankning) är:
    medlemmar, ledare, bybor som inte är medlemmar, samt media och allmänhet
  • Samla hela klubbens verksamheter på ett och samma ställe för att där ta del av informationen om dessa på ett enkelt sätt
  • Övriga kommunikationskanaler är:
    • Muntlig kommunikation vid formella och informella möten
    • Direktutskick
    • Ledarbrev
    • Anslag/affischer
    • www.facebook.com/ErsmarksIK
MÅL
  • Införa gemensam web plats för alla lag
  • Dela ut flygblad i brevlådorna inför större evenemang, t ex Ersmarksdagen
  • Strukturera och samla tillgängliga policy- och rutin dokument på www.eik.se
  • Ambitionen är att webbsidan www.eik.se ska uppdateras minst en gång per vecka, året runt

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se