Årsmöte, 2018-03-25 15.00 på Ersmarksgården
Ersmarks IK
Effektiv kommunikation och marknadsföring
Ansvarig: Styrelsen gemensamt

SYFTE
 • Klubbens interna och externa kommunikation samt marknadsföring ska vara tydlig, tajmad och lockande
 • Bidra till att öka klubbens medlemsantal, öka engagemanget i klubben, samt öka kännedomen om klubbens verksamheter och goda verkningar
 • Webbsidan www.eik.se är navet i vår kommunikationsverksamhet
 • Målgruppen för klubbens kommunikation (utan inbördes rankning) är:
  medlemmar, ledare, bybor som inte är medlemmar, samt media och allmänhet
 • Samla hela klubbens verksamheter på ett och samma ställe för att där ta del av informationen om dessa på ett enkelt sätt
 • Övriga kommunikationskanaler är:
  • Muntlig kommunikation vid formella och informella möten
  • Direktutskick
  • Ledarbrev
  • Anslag/affischer
  • www.facebook.com/ErsmarksIK
MÅL
 • Införa gemensam web plats för alla lag
 • Dela ut flygblad i brevlådorna inför större evenemang, t ex Ersmarksdagen
 • Strukturera och samla tillgängliga policy- och rutin dokument på www.eik.se
 • Ambitionen är att webbsidan www.eik.se ska uppdateras minst en gång per vecka, året runt

Aktivitetsplan 2017

Senast uppdaterad 2017-08-08

Aktivitet Datum Ansvarig
Pågående

Löpande uppdateringar på eik.se från Sponsorhuset

Ersmarksnytt, nr 2 (2017) 2017-08-14 PatricTill nästa möte
Långsiktigt
Genomförda

Stängt av möjligheterna för ledare att lägga till/ta bort deltagare i sina grupper i Sportadmin 2017-08-07 Anders
Revidering av dokument på eik.se
- Behandling av personuppgifter
2017-06-26 Anders
Information om F04 inbjudan till specialcup "Viggan Invitationals" 2017-06-09 Anders
Justering filter för SPAM blockering
Anders
Nya rutiner för vidarebefordran av eik.se mail, tex ekonomi@eik.se
Anders
Ny design på eik.se
Anders
Ny mejlserver för eik.se uppsatt
Anders
Ersmarksnytt, nr 1 (2017)
Damjunior
Uppdatera policydokument för Ersmarks IK Facebook sida
Anders
Påminnelse om att lagen inte själva ska lägga upp eller registrera spelare själva i Sportadmin 2017-05-05 Anders
Uppdaterat listan med officiella kontakter på eik.se 2017-04-25 Anders
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se