Årsmöte, 2018-03-25 15.00 på Ersmarksgården
Ersmarks IK
Ändamålsenliga och tillgängliga anläggningar
Ansvarig: Anläggningsansvariga

SYFTE
  • Våra anläggningar vårdas och förnyas regelbundet.
  • Ersmarksgården, fotbollsplaner samt övriga fasta tillgångar sköts, repareras och utvecklas regelbundet
  • Investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen varje år
  • Isbanan underhålls på bästa möjliga sätt
  • För att hålla god standard genomförs också två fixardagar per år (höst och vår) då samtliga lag (ungdomar och föräldrar) förväntas hjälpa till och klubbens övriga medlemmar uppmanas att delta.
MÅL
  • Genomföra två fixardagar
  • Färdigställa garage/fikastuga
  • Fortsätta renoveringen av Ersmarksgården
  • Införskaffa nya mål, 5- och 11-manna
Aktivitetsplan 2017

Senast uppdaterad 2017-08-08

Aktivitet Datum Ansvarig
Pågående

Revidering av dokument på eik.se
- Ersmarks IP
- Isbana


Trallbygge vid kiosken samt byggande av nya grillar

Byte av sprintar på 7-manna mål
Till nästa möte

Övertagande av tennisplanen (ombyggnad till liten multiarena)
Långsiktigt

Titta över investeringsbehov inför kommande år, t ex ny linjemålningsmaskin

Byte av system för kalenderbokning, anläggningar/gården

Nya nät/Omhängning bakom målen

Bullerskyddsåtgärder i anslutning till järnvägsplan - sträckan Umeå-Dåva
Genomförda

Informerat våra ledare om "barn inne på skolan område"

El dragning och uppsättning av lampor och kontakter som saknas

Öppnat gräsytorna för träning och match 2017-06-16
Besvara förfrågan om sommarjobb från Agnes Persson och Tilda Edlund

Måla färdigt toppen på garaget

Sätta samman en lista över gemensamt material och informera om detta till ledarna
(sitter på vägg inne i garaget)


Nyckelskåp ordnat för grindarna till 7 manna konstgräs. Uppsatt vid prisskåpet

Göra iordning vatten mm i kiosken så att lagen slipper använda sig av Ersmarksgården för att förbereda fika

Planera och genomföra fixardag 2017-06-07
Säkerställa rutiner inför sommaren
- Målning - genomförs av Anläggningsansvarig med hjälpa av T Brandt och J Alsbäck
- Gräsklippning - genomförs av Markservice som tidigare, 2 ggr/vecka


Iordningställande av garaget med burar för varje lag och plats för gemensamt material 2017-05-19
Enklare överlämning från Jonas Alsbäck

 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se