Ersmarks IK
Din lokala idrottsklubb
Stabil ekonomi
Ansvarig: Kassör

SYFTE
 • Verksamheten bygger på en gemensam ekonomi, som alla skall arbeta och gemensamt ta ansvar för
 • Generera ett årligt överskott för att garantera fortsatt överlevnad men samtidigt fortsätta att hålla kostnaderna nere för våra deltagare
 • Budget för innevarande verksamhetsår beslutas av årsmötet. Denna tas fram genom att verksamheten lämnar in en verksamhetsplan där alla planerade och uppskattade kostnader framgår i god tid innan årsmötet
MÅL
 • Fortsatt kontroll på kostnader och intäkter
 • Effektivisera administrationen inom klubben genom:
  • Införa gemensam web plats för alla lag
  • Förenkla och effektivisera avisering av avgifter till våra deltagare
  • Säkerställa att LOK stödet hanteras på bästa möjliga sätt
 • Hålla nere kostnaderna genom kollektiva arbetsinsatser för att höja standard på anläggningarna

Ekonomiska områden

Idag kan man ekonomiskt dela upp klubbens verksamhet i två huvudenheter
 IDROTTANLÄGGNINGAR OCH KANSLI
 Inkomster:Aktivitetsbidrag
Träningsavgifter
Sponsorer
Extra jobb
Bidrag
Medlemsavgifter
Sponsring
Uthyrning av gården
 Utgifter:Hallhyror
Material
Cupavgifter
Resor
Utbildningar
Ersättning till tränare och ledare
Löpande underhåll och skötsel
Investeringar
Avskrivningar
Planskötsel

Aktivtetsplan 2017

Senast uppdaterad 2017-08-08

Aktivitet Datum Ansvarig
Pågående

Säkerställa att respektive område håller sig inom budgetramarna
- Verksamheten
- Fotbollsplaner
- Ersmarksgården
- Kansliet
Q3-2017 Per
Revidering av dokument på eik.se
- Inkomster
- Utgifter
Q3-2017 Per
Halvårsavstämning KU2018 Q3-2017 Per
Genomgång av Revisionsanmärkningar Q3-2017 PerTill nästa möte

Kontanter Ersmarksdagen
PerLångsiktigt

Införa någon form av kontroll för att hantera kostnader, t ex lokalhyror, bussresor mm

Översikt av ledarutbildningarna, klubbens krav på ledarna pga ökade kostnader Q4-2017 Styrelsen
Översikt av träningsavgifter - eventuell trappa samt slopande av familjemedlemsskap Q4-2017 Styrelsen
Fördjupad kontroll av närvaromarkeringar, ifall det behövs Q4-2017 Per
Möte med ”lagkassörerna” början av Okt. Per
Uppdatera Avtalsmappen i Dropboxen med historiska och nu gällandeavtal Q4-2017 PerGenomförda

Redovisning av Q2 2017 2017-08-07 Per
LOK-stöd, redovisning och godkännande 2017-07-15 Per/Anders
Inkomstskattedeklaration t Skatteverket 2017-07-01 Per
EBK, vilande 2017-06-26 Per
Teckna avtal med Loomis angående kontanter på Ersmarksdagen 2017-06-26 Per
Uppdaterat dokumentet för domarersättning för spelformen sammandrag 2017-05-16 Anders
Revidering av dokument på eik.se
- Attest
- Lagkassor
- Swish
- Domarersättning
- EIK FondenRevidering av dokument på eik.se
- Attest
- Lagkassor
- Swish
- Domarersättning
- EIK Fonden
2017-05-01 Per
Redovisning av Q1 2017 2017-04-18 Per
Kontrolluppgifter KU2016 t Skatteverket 2017-03-31 Per
Ansökan lokalkostnadsbidrag 2016 2017-03-31 Per
Revision 2016 2017-03-15 Niklas
Reklamskatte redovisning t Skatteverket 2017-02-26 Per
Bokslut 2016 2017-02-15 Per
Arbetsgivareavgifter t Skatteverket 2017-01-17 Per
Ansökan LOK-stöd 2:a halvåret 2016 2017-01-15 Per/Anders
Ansökan driftsbidrag 2016 2016-10-30 Per
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se