Årsmöte, 2018-03-25 15.00 på Ersmarksgården
Ersmarks IK
Organisation med tydliga roller och ansvar
Ansvarig: Ordförande

SYFTE

  • Styrelsen ska bli mer effektiv i sitt arbete och mer tillgänglig
  • Alla som hjälper till med klubbens verksamhet i någon mån betraktas och känner sig som ledare
  • Medlemmarna i klubben vet hur de kan påverka
  • Klubben ska verka för ett gott samarbete med skola och närliggande föreningar
  • Skall verka för att alla som berörs av verksamheten skall känna till klubbens värdegrund

MÅL

  • Upprätta en årskalender för vad som händer inom klubben
  • Skapa en tydlig fördelning av roller och dess ansvarsområden
Aktivitetsplan 2017

Senast uppdaterad 2017-08-08

Aktivitet Datum Ansvarig
Pågående
Till nästa möte
Långsiktigt

Ta fram rutiner för att starta separata arbetsgrupper inom klubben för att öka klubbkänslan och fördela arbetsbelastningen över flera - börja med ekonomi gruppen i början av oktober
AndersGenomförda

Revidering av dokumenten på eik.se:
- Tydliga roller
- Riktlinjer – Värdegrund
- Lag/grupper och roller
- Styrelsens roller och ansvar
- Möten Årskalender
2017-06-26 Anders
Påminnelse om att skicka in protokoll/mötesanteckningar från lagmöten 2017-05-09 Anders
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se