Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Om Ersmarks IK
Vår verksamhetsidé
 • Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna först och främst boende i Ersmark en idrottslig och social fostran i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé", Idrotten Vill.
 • Vi vill behålla våra barn och ungdomar, aktiva inom idrotten, in i vuxen ålder. Detta av sociala och medicinskt förebyggande skäl.
 • Vi vill skapa en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrott eller livet i övrigt.
 • Vi vill erbjuda en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning.

Ledstjärnor för vår verksamhet:

 • Individens behov i centrum
 • Erbjuda en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning
 • Utveckla ett livslångt intresse för idrott hos våra medlemmar
 • En verksamhet som präglas av kamratskap och klubbkänsla
 • Föreningen arbetar i en gemensam ekonomi

Nuvarande verksamheter

 • Fotboll
 • Futsal
 • Handboll
 • Innebandy

Allmän information

I vår verksamhet deltar ca 300 aktiva idrottsintresserade deltagare samt ett 100-tal ideellt arbetande föräldrar. Vår målsättning är i huvudsak att aktivera så många som möjligt av Ersmarks ungdomar och erbjuda olika aktiviteter. Klubben tillhör Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Handbollsförbundet samt Svenska Innebandyförbundet.

Vår verksamhet har både ett idrottsligt och socialt syfte.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se