Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
F07
EIK styrelse, vi behöver er hjälp
2020-04-15 10:55
LEDAMÖTER TILL STYRELSEN
2020-04-08 20:27

Under verksamhetsåret 2019 har verksamheten inom Ersmarks IK fortsatt att växa. Under 2020 kommer vi att ha ett 20-tal grupper igång i fotbollsspel helt jämnt fördelad mellan könen från de yngsta barngrupperna till ungdom, juniorer, P17 och F17 samt seniorverksamhet för både damer och herrar. Den ökning som vi ser i Ersmarks IK är otroligt glädjande och vi kan vara stolta över en väldigt välmående förening både gällande verksamheten och ekonomin. Samtidigt står vi inför en rad utmaningar såsom att med gemensamma krafter skapa en hållbar organisation.

Just nu finns akuta behov av att förstärka den föreningsövergripande organisationen. Vi behöver minst två ledamöter till styrelsen. Årsmötet kunde inte ersätta avgående ordförande, verksamhetsansvarige och kassör. Dessa behöver tillsättas med nya ansvariga omgående för att kunna driva och utveckla föreningen vidare. Därför söker vi dig som är intresserad av att hjälpa till i föreningens styrelse och skapa fortsatta förutsättningar för idrott i Ersmark.

Föreningens stödjande funktioner går inte i takt med utvecklingen av en växande verksamhet och vi har stora hål att fylla i den övergripande organisationen. En stark, välfungerande, långsiktigt hållbar organisation är en förutsättning för föreningens fortsatta existens och utveckling. Styrelsen har därför under året utarbetat tydliga årshjul och tecknat avtal med bl.a. Idrottsservice AB som underlättar och är till stöd för styrelsens och verksamhetens löpande arbete.  

Vi upplever att engagemanget inom svensk idrott är starkt men förändras. Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär. Därför försöker vi hitta fler former av avgränsade ideella insatser för att nå ut till dig som är engagerad och kan bidra till föreningens utveckling. Kontakta oss, det finns saker som just du kan hjälpa till med, behovet är stort och akut. 

Ledarna för respektive lag har som uppgift att föra samtal om ovanstående inom sina respektive föräldragrupper.

/Valberedningen Ersmarks IK

 

Linda Jonsson 070-695 03 43

Erik Jaxare 070-668 64 99

Jenny Nydahl 070-574 55 35


Nyhetsarkiv
Örncupen 20192019-06-23 21:35
Träningar 4,6 och 11/62019-06-02 19:55
Innertavle cup2019-05-30 09:06
Örncupen2019-05-17 16:01
Träningssamarbeten2019-05-14 20:41
Örncupen2018-06-24 15:35
Nya träningstider2018-05-30 21:56
Träningsstart2018-04-18 19:27
Övernattning2017-09-09 12:44
Lunchtid på lördag2017-08-17 20:33
Ersmarksdagen 2/92017-07-06 13:37
Sommaravslutning2017-06-18 18:50
Ny träningstid2017-06-15 01:07
Foto och protokoll2017-06-12 19:29
Städdag 1706072017-06-01 22:53
Spölandscupen2016-08-16 09:28
Ersmarksdagen 27/82016-08-08 10:16
Fikalistan2016-06-07 22:59
Test-sms2016-05-24 19:06
Bildgalleriet2016-05-18 22:48
Snart börjar säsongen!2016-04-04 16:30
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se